65,000
65,000

Ăn vặt

Khoai tây lắc

39,000
39,000

Ăn vặt

Tôm hùm viên

39,000
39,000

Ăn vặt

Bò viên

39,000

Ăn vặt

Cá viên

39,000

Ăn vặt

Bắp xào

39,000