Nướng

Bắp bò

89,000

Nướng

Gầu bò

89,000
89,000

Nướng

Cánh gà

79,000

Nướng

Đùi gà

79,000

Nướng

Tim heo

79,000

Nướng

Sườn non

79,000
79,000