179,000

Sốt cay và né

Hàu né phô mai

149,000

Sốt cay và né

Mực né phô mai

149,000

Sốt cay và né

Bạch tuộc né phô mai

149,000

Sốt cay và né

Bò né phô mai

149,000

Sốt cay và né

Mực sốt cay phô mai

149,000
149,000

Sốt cay và né

Bò sốt cay phô mai

149,000

Sốt cay và né

Gà sốt cay phô mai

149,000

Sốt cay và né

Xúc xích phô mai

99,000
99,000